Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 872 z 18.01.2019


Opublikowano: 18-01-2019r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów –  Świniary – rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Bojanów – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych od km30+620 do km 33+200 strona prawa w m. Krzątka”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 872 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,35-105 Rzeszów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce KOMUNIKATY – kanały technologiczne.

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego