Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 893 z 14.02.2019


Opublikowano: 14-02-2019r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.),  informuje o zamiarze    realizacji   inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żelenskiego 19a  35-110 Rzeszów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego