Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 895 z 19.11.2018 r.


Opublikowano: 19-11-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 895 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów. Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 19.11.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego