Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 986 m. Szufnarowa z dnia 07-09-2018


Opublikowano: 07-09-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.) Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w km 41+217,50 – 43+174.00 w m. Szufnarowa polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych” , zatoki autobusowe od km 41+217,50 do km 41+273,50 strona L, od km 41+326 do km 41+382 strona P i chodnik od km 41+273,5 do km 41+603 str. L, od km 41+597 do km 43+108 str. P, do km 43+2164 do km 43+174 str. P w m. Szufnarowa.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego