Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 986 z 15.11.2018


Opublikowano: 15-11-2018r.


 Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach  publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na  budowie chodnika od km 36+175 – 36+277 strona prawa w m. Wielopole Skrzyńskie”. 
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 15.11.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.
 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego