Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 986 z 21.12.2018


Opublikowano: 21-12-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 
w miejscowości Ostrów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+700,00 – 11+323,00 oraz w km 11+030,00 – 11+070,00 strona lewa o długości łącznej 663 m”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 21.12.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY – kanały technologiczne.
 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego