Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 986 z 23.11.2018 r.


Opublikowano: 23-11-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+752 – 28+533 strona lewa w m. Broniszów ".
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu
ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec. 
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 23.11.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.
 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego