Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogł‚oszenie kanał technologiczny DW 990 z 16.11.2018


Opublikowano: 16-11-2018r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach  publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+185 – 2+865( przy jezdni) w miejscowości Przybówka” .
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle,ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 16.11.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego