Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów.


Opublikowano: 30-07-2019r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych, zgodnie z art.. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r z późniejszymi zmianami) informuje, o zamiarze realizacji następujących inwestycji;

 • „Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km około 40+100 strona prawa, wraz z przebudową drogi wewnętrznej i budową miejsc postojowych na terenie pola biwakowego w m. Bereżki”.

 • „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461 wraz z parkingiem”.

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie miejsc postojowych w sąsiedztwie widocznych z drogi wojewódzkiej Nr 897 atrakcji turystycznej „Bacówka sery owcze” w km około 93+600 strona prawa i „Juhasówka sery owcze” w km około 95+300 strona prawa”.

 • „Przebudowa parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km około 59+466 m. Szczerbanówka”.

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu z możliwością postoju samochodów ciężarowych oraz osobowych, wyposażonego w miejsce do prowadzenia kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych na działce nr 150 w m. Hoszów w km około 5+080 str. lewa”.

 • „Pole widokowe przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+600 str. lewa pomiędzy m. Polana a m. Czarna Górna”.

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie parkingu przy rzece San m. Hoczew na odcinku od km około 5+500 do km 5+600 str. lewa”.

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie punktu widokowego w km około 92+800 Przełęcz Wyżna”.

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie ciągu pieszego w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 wraz z budową dodatkowego parkingu”.

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku około od km 83+700 do km 84+280 strona prawa”.

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu na przecięciu drogi wojewódzkiej z niebieskim szlakiem turystycznym w km około 38+060 strona lewa w m. Widełka”.

 • „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Lesko – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w m. Cisna”.

 

realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym dróg wojewódzkich w zakresie powyższych zadań mogą składać pisemnie wnioski na adres; Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego