Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.37

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.) – dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.) – dalej „uooś”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w miejscowości Ostrów”, gm. Ostrów o:

  1. przedłożeniu przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 22 grudnia 2023 r. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, wersji jednolitej karty informacyjnej przedsięwzięcia (październik 2023 r.), do których zobowiązał Pełnomocnika Inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ww. dokumentację skompletowano ostatecznie przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 02 kwietnia 2024 r.;
  2. zwiększeniu przez Inwestora przewidywanego obszaru realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanego obszaru, na który będzie ono oddziaływać;
  3. wezwaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 05 kwietnia 2024 r., pismem znak: WOOŚ.420.16.1.2023.JK.36 Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia; termin uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia został wyznaczony na dzień 05 czerwca 2024 r.; po przedłożeniu właściwie sporządzonego dokumentu (zawierającego uzupełnienia), zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Pełna treść obwieszczenia dostępna w załączniku poniżej.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.37


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 02-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.... czytaj dalej

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego