Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Odszkodowania komunikacyjne


   

ODSZKODOWANIA ZA  SZKODY POWSTAŁE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE
                                                   PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

 

1. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami wojewódzkimi na  terenie Województwa Podkarpackiego jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w imieniu którego (w odniesieniu do dróg wojewódzkich) działa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

2. Szkody powstałe na drogach wojewódzkich należy zgłaszać pocztą do PZDW w Rzeszowie na następujący adres:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie
35-105 Rzeszów,ul. Boya Żeleńskiego 19a

lub elektronicznie  na adres e-mail : biuro@pzdw.pl

Zgłoszenie szkody powinno być dokonane na druku zgłoszenia szkody, zgodnie z poniżej zamieszczonym wzorem:                                                                      

Niedopełnienie tego warunku przez poszkodowanego spowoduje wydłużenie procesu związanego z likwidacją szkody i wypłaty odszkodowania.
Zgłaszający szkodę powinien wypełnić właściwy druk zgłoszenia szkody oraz dołączyć do niego posiadane dokumenty takie jak: oświadczenia świadków zdarzenia, pisma policji, lub innych służb, rachunki, lub faktury za naprawę pojazdu, dokumentację fotograficzną itp. Dodatkowo, uszkodzony pojazd powinien być przedstawiony do oględzin przedstawicielowi zakładu  ubezpieczeń. 

3. W celu uzyskania odszkodowania, zgłaszający szkodę (poszkodowany), zgodnie  z art. 6 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest wykazać (udowodnić) odpowiedzialność zarządu drogi za jej powstanie. Wskazane jest, aby każda szkoda została zgłoszona Policji, która zobowiązana jest do sporządzenia stosownej notatki, w której zostaną określone w sposób obiektywny wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia, mające wpływ na powstanie szkody.

4. Wypełniony  druk zgłoszenia szkody PZDW w Rzeszowie przekazuje swojemu Ubezpieczycielowi, który przeprowadza właściwy proces likwidacji szkody i podejmuje stosowną decyzję, powiadamiając o niej Zgłaszającego oraz Ubezpieczonego.   

5. Dodatkowe wyjaśnienia, lub informacje niezbędne przy zgłaszaniu szkód, można uzyskać pod nr tel.(17) 860 94-98 , email: drogi@pzdw.pl

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2018-05-30