Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 05-05-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Tuszyma czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-05-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-05-2021 11:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-05-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 na odcinku Czarna Górna – Lutowiska od km 17+040 do km 26+313 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowego na potrzeby RDW Stalowa Wola czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi woj. Nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok 37+819 - 37+995” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-06-2021 10:30

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Bachórz czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-06-2021 10:30

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego