Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 18-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 – zadanie nr 8A czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków w m. Nowy Lubliniec i Żuków czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 5+100 - 5+325 str. prawa w m. Zarzecze czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont istniejącego chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Sanok w km 25+670 + 25+828 strona lewa w miejscowości Jurowce czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w m. Nadolany czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-07-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Jawornik Przedmieście czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 - 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w miejscowości Hoszów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego