Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 18-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 – zadanie nr 8A czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+530 - 1+660 str. prawa w m. Humniska czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w km 58+698,00 – 58+951,50 str. lewa w m. Pustynia czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika w km 16+906 – 17+070 w m. Krzywa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 12:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+715 – 25+837 str. prawa w m. Wrzawy.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 24 marca 2019 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: OŚ-III-6223-13/09 udzielonej przez Starostę Łańcuckiego dnia 25.03.2009 r. Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dla potrzeb zrealizowanej w 2009 roku inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 37+870,50 do km 38+166,55 w m. Dąbrówki po lewej stronie (od mostu na rz. Wisłok do granicy gminy) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: „Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 19 kwietnia 2019 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: Oś.6224-1/11/09 udzielonej przez Starostę Leżajskiego dnia 20.04.2009 r. Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dla potrzeb zrealizowanego w 2009 roku zadania pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Trzebośnica w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km 62+839 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego