Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 29-03-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2020-2021 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-03-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą oraz głowicą do pogłębiania rowów i wycinki korzeni dla potrzeb RDW Rymanów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-03-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań . czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-03-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-03-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie monitoringu po realizacyjnego przejść dla zwierząt w ciągu 4 lat dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-03-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska, polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205 + 068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa ogrodzenia bazy RDW Ustrzyki Dolne ok. 300 mb od strony działki nr ewid. 522/2 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2021r. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego