Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 05-11-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Wycinka zakrzaczeń na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów – 3 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-11-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodników dla pieszych w m. Dydnia, Jabłonka i Niebocko” z podziałem na 6 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-11-2021 08:30

Nazwa zamówienia: Remont poboczy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 861, 863 i 856 na terenie RDW Stalowa Wola czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-11-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Umocnienie i zabezpieczenie skarpy i przeciwskarpy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 w km 175+200 – 175+400 w m. Widaczów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-11-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika od km 13+509.40 do km 13+575.00 w miejscowości Nadolany czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-11-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi pn.: Zad. Nr 1 – wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez rz. Młynówkę w m. Rzemień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 42+501; Zad. Nr 2 – wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez potok bez nazwy w m. Pustynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 59+602 - II postępowanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-11-2021 10:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i innych dokumentów wraz załącznikami dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Myczków na odcinku Uherce Mineralne - Solina” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-11-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku Cisów Las – Jata w km 2+175 do 2+795. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego