Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 30-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 28+611 - II postępowanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-04-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych (Van) o roku produkcji 2021 lub 2022 wraz z akcesoriami dla potrzeb PZDW w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2022 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - II postępowanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 1: PZDW w Rzeszowie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-04-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy – 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 2: RDW Jasło. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich woj. podkarpackiego w roku 2022 wraz z analizą wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 3: RDW Ustrzyki Dolne. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego