Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 08-06-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut na odcinku Leżajsk – Giedlarowa. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988,989 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), -Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok 21+400 do 26+300” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej 6a wraz z przyłączami wody i kanalizacji - 2 zadania: II przetarg. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Niewistka – Krzemienna w km ok 203+300 do 206+500. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Makowisko - Ryszkowa Wola czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do zud na bazie RDW Łańcut w Leżajsku (dz. Nr 954/10) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowego na potrzeby RDW Stalowa Wola czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-06-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w km 25+780 – 26+100 str. lewa w m. Łączki Kucharskie. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego