Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 10

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-01-21 11:47:37


Opublikowano: 2020-07-22

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

- WOLMOST Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 35 309 978,83 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 30 013 481,98 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 01.06.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 22.07.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

Ogólna charakterystyka projektu

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 18,93 km

Lokalizacja projektu: powiat kolbuszowski, powiat rzeszowski, gmina Raniżów, gmina Dzikowiec, gmina Sokołów Małopolski.

Przedmiotem projektu była przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski (od km 33+767,70 do km  52+699,49 wg. projektowego kilometraża globalnego).

Projekt obejmował odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 przebiegający przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów i Turza.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu

- przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi

- budowa mostu nad rzeką Zyzoga

- przebudowa/rozbudowa przepustów

- budowa i przebudowa zatok autobusowych

- budowa i przebudowa i chodników

- budowa ścieżki rowerowej

- budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych

- przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogowego (rowów oraz kanalizacji deszczowej)

- budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie

- przebudowa oświetlenia drogowego

- budowa urządzeń ochrony środowiska

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: Z

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,0 m

- dopuszczalne obciążenie: 100/115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu skrócenie czasu przejazdu samochodów, podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie warunków ruchu, zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. Inwestycja przyczyniła się również do rozwoju gospodarczego regionu oraz umożliwiła pozyskiwanie nowych obszarów inwestycyjnych.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego