Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 8

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-11-12 14:26:12


Opublikowano: 2017-11-19

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

                                            WOLMOST Sp. z o.o. (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 35 309 978,83 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 30 013 481,98 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 1 czerwca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotowy projekt, obejmujący przebudowę pond 18-kilometrowego odcinka pomiędzy Kolbuszową a Sokołowem Małopolskim, będzie stanowił dopełnienie kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 875, łączącej Mielec, Kolbuszową, Sokołów Małopolski i Leżajsk. W latach 2008 – 2009 w ramach ZPORR przebudowany został odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Leżajska.
W latach 2009 – 2011 dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 zmodernizowano ponad 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Mielcem i Kolbuszową. W ramach wspomnianego zadania powstała również mała obwodnica Kolbuszowej wraz z mostem na Nilu.

Projekt obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 przebiegający przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów i Turza. Na całej długości jezdnia będzie posiadała dwa 3-metrowe pasy ruchu. Droga wyposażona zostanie obustronnie w pobocza bitumiczne i gruntowe.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu

- przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi

- budowa mostu nad rzeką Zyzoga

- przebudowa/rozbudowa przepustów

- budowa i przebudowa zatok autobusowych

- budowa i przebudowa i chodników

- budowa ścieżki rowerowej

- budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych

- przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogowego (rowów oraz kanalizacji deszczowej)

- budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie

- przebudowa oświetlenia drogowego

- budowa urządzeń ochrony środowiska

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu skrócenie czasu przejazdu samochodów, podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie warunków ruchu, zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. Inwestycja przyczyni się również do rozwoju gospodarczego regionu oraz umożliwi pozyskiwanie nowych obszarów inwestycyjnych.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego