Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków-Harasiuki wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Borowina
Opublikowano: 2023-01-17

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków-Harasiuki wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Borowina

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wartość projektu: 11 421 854,93  PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 000 000 PLN
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Realizacja: 2023-2024

 

Ogólna charakterystyka projektu

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 858 polegającą na rozbiórce i budowie mostu na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy w km 23+217 wraz z dojazdami oraz wykonanie przebudowy bitumicznej nawierzchni od km 21+027 do km 24+460.

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858, na terenie gminy Harasiuki w m. Sieraków Nowy (powiat niżański).

Zakres rzeczowy projektu

Zakres zadania obejmuje m.in.:
- rozbudowę jednojezdniowej drogi klasy G,
- przebudowę lub budowę zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
- budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 858 na uzgodnionych odcinkach,
- budowę oświetlenia drogowego,
- przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidujących z budową drogi (sieć elektroenergetycznych, sieci wodociągowych),
- budowę układu odwodnienia drogi,
- budowę mostu w km 23+217 na rzece Borowina,
- rozbiórkę istniejącego mostu w km 23+217 na rzece Borowina,
- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie podbudów z kruszywa na gruncie stabilizowanym na przedmiotowym odcinku drogi;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na przedmiotowym odcinku drogi,
- oznakowanie poziome dróg.

Parametry drogi po przebudowie:
- klasa drogi: G,
- przekrój poprzeczny: droga jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój półuliczny,
- szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m),
- szerokość chodników 2 m,
- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś,
- kategoria ruchu: KR3.

Cele projektu

Parametry techniczne istniejącej drogi oraz zły stan techniczny mostu na rzece Borowina są głównymi przyczynami realizacji inwestycji. Celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności, poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2024-04-26 10:23:06

Data modyfikacji: 2024-04-26 11:52:20

Wersja: 4

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-26 10:23:06
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-26 10:24:43
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2024-04-26 10:25:15
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego