Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.
Opublikowano: 2019-11-21

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o w Mielcu (Lider)

- Remost Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Konsorcjum firm:

- PROKOM Construction Sp. z o.o. (Lider)

- KONCEPT Sp. z o.o. (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 8 903 282,08 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 6 278 661,85 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27.03.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 25.10.2019 r.

Okres realizacji: 2017-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,16 km

Lokalizacja projektu: powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa.

Przedmiotem projektu była budowa południowej obwodnicy m. Kolbuszowa łączącej drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości ok. 1,16 km o parametrach drogi klasy G, nośności 115 kN/oś i szerokości jezdni wynoszącej 7,0 m wraz z poboczem o szerokości 1,25 m

- budowa 2 skrzyżowań z innymi drogami publicznymi

- budowa i przebudowa chodników

- budowa ścieżki rowerowej

- budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych i dróg dojazdowych

- budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi

- budowa obiektów inżynierskich

- rozbiórka istniejących elementów kolidujących z budowaną drogą

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci technicznych

- wycinka kolidujących drzew i krzewów

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

- budowa oświetlenia

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3

Cele projektu

Podstawowy cel niniejszego projektu to poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym.

Cele szczegółowe projektu to m.in.: stworzenie alternatywnego przejazdu przez miasto Kolbuszowa
w kierunku Rzeszowa, Tarnobrzega czy Mielca, zmniejszenie natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-19 14:00:31

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:06:30

Wersja: 8

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 14:00:31
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:40:12
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:36:14
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:20:34
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-21 10:25:59
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2021-02-11 08:28:37
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-18 12:06:53
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego