Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa
Opublikowano: 2019-12-03

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 35 797 426,74 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 28 966 315,40 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 3 285 120,94 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10.08.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 15.11.2019 r.

Okres realizacji: 2016-2019

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,4 km

Lokalizacja projektu: powiat lubaczowski, gmina m. Lubaczów, gmina Lubaczów.

Przedmiotem projektu była budowa obwodnicy miejscowości Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 o następujących parametrach: klasa drogi: G; nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś; droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej; długość budowanej drogi : 3,4 km.

Początek inwestycji zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne z drogą powiatową nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice oraz ul. Sportową gdzie powstało skrzyżowanie typu rondo. Koniec inwestycji zlokalizowany jest na istniejącym skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa (ul. Lwowska) z drogą powiatową nr 1680 R Lisie Jamy – Dąbrowa (ul. Wspólna), gdzie również zlokalizowano skrzyżowanie typu rondo. Na terenie inwestycji znajduje się ponadto koryto rzeki Lubaczówka.

Skrzyżowania typu rondo zostały także wykonane w km 1+301,10 na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą droga gminną nr 104971R (ul. Mazury) oraz w km 2+343,75 na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą drogą powiatową nr 1679R (ul. Sobieskiego). W km 1+883,90 na skrzyżowaniu obwodnicy z istniejącą droga gminną nr 10970R (ul. Lipowa) wykonano skrzyżowanie zwykłe.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa czterech skrzyżowań typu małe rondo oraz jednego skrzyżowania zwykłego

- budowa czteroprzęsłowego mostu nad rzeką Lubaczówka z funkcją przejścia dla zwierząt (klasa A, nośność 50 ton)

- budowa przepustów o nośności 50 ton, w tym 5 przepustów w terenie zalewowym rzeki Lubaczówka

- budowa chodników dla pieszych oraz przebudowa istniejących chodników wzdłuż dróg dochodzących do projektowanych skrzyżowań

- budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- przebudowa zatok autobusowych

- przebudowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na początku i na końcu inwestycji

- budowa odwodnienia drogi

- przebudowa i zabezpieczenia infrastruktury towarzyszącej

- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z budowaną obwodnicą

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Podstawowym celem byla poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Realizacja projektu poprawiła układ komunikacyjny regionu i wyprowadziła ruch z centrum miejscowości Lubaczów. Zadanie to wpłynęło na poprawę spójności sieci drogowej i zniwelowało efekt jej fragmentaryzacji.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-25 14:43:47

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:08:18

Wersja: 14

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-25 14:43:47
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-25 14:48:32
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-01-09 09:27:11
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-16 10:57:19
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-16 12:00:35
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-20 11:43:35
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-20 11:46:13
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 10:29:22
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-05 12:08:24
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:24:21
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-21 09:47:20
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2021-02-10 12:39:09
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2021-02-10 14:58:03
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego