Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257
Opublikowano: 2021-01-25

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257

Projekt współfinansowany przez z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0001/17-00 z dnia 08.10.2018

Zapraszamy do obejrzenia film promującego inwestycje realizowane z programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, w tym także rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 885:

Virtual Tour on the Polish side of the border - YouTube

Informacje ogólne

Lider: PZDW w Rzeszowie

Partner: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 Euro

Wartość dofinansowania z EFRR: 6 750 000,00 EURO

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 20.08.2019 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 25.01.2021 r.

Okres realizacji: 2019-2021

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 6,6 km

Lokalizacja projektu: powiat przemyski, gmina Przemyśl.

Przedmiotem projektu była "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” z podziałem na dwa etapy:

1. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych,

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica państwa na odcinku od km 10+208 do km 10+264,28 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

 

Zakres rzeczowy projektu

Zakres zadania po stronie polskiej:

- poprawa parametrów technicznych drogi - spełniających wymagania klasy Z / G

- wyburzenie i zbudowanie dwóch mostów, dostosowując je do obciążenia klasa A

- burzenie i budowa przepustów

- budowa / przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, odcinki dróg / ulic

- budowa dodatkowej jezdni - serwisowej

- budowa chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego

- budowę odcinka pięciopasmowego o długości 0,5 km dla przejścia granicznego

- przedłużenie 155 m drogi lokalnej - budowa pętli autobusowej

Cele projektu

Projekt odpowiada na jedno z podstawowych wyzwań w obszarze oddziaływania programu, jakim jest słabo rozwinięta infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość transgranicznych połączeń transportowych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i przewozy transgraniczne, w wyniku czego zmniejsza atrakcyjność regionu dla inwestorów i utrudnia procesy rozwojowe.

Głównym celem projektu było wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez zwiększenie dostępności transportowej regionu i poprawę infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego upatruje się w poprawie parametrów technicznych i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w połączeniu z budowanym przejściem granicznym Malhowice-Niżankowice.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-10-23 15:00:55

Data modyfikacji: 2021-10-19 10:30:22

Wersja: 64

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:00:59
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:01:30
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:04:41
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:06:24
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:07:36
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:19:18
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:25:46
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:25:47
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:26:58
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-23 15:28:04
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-06 14:08:51
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-06 14:10:42
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-06 14:14:22
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-06 14:23:02
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-02-06 14:26:41
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 14:32:16
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 14:35:06
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 14:38:25
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 14:39:53
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 14:53:54
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 15:06:00
Podgląd
Wersja
22
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-03-18 15:06:05
Podgląd
Wersja
23
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-03 10:33:28
Podgląd
Wersja
24
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-03 10:34:44
Podgląd
Wersja
25
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-03 10:42:19
Podgląd
Wersja
26
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-03 12:52:46
Podgląd
Wersja
27
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 12:04:46
Podgląd
Wersja
28
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-13 12:16:17
Podgląd
Wersja
29
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-13 12:17:49
Podgląd
Wersja
30
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-13 12:27:26
Podgląd
Wersja
31
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-13 12:30:46
Podgląd
Wersja
32
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-13 12:37:08
Podgląd
Wersja
33
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-13 12:38:36
Podgląd
Wersja
34
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-13 13:42:21
Podgląd
Wersja
35
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-05-14 12:44:45
Podgląd
Wersja
36
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-06-18 10:10:42
Podgląd
Wersja
37
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-06-18 10:14:51
Podgląd
Wersja
38
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-06-18 13:36:21
Podgląd
Wersja
39
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-08-13 10:24:33
Podgląd
Wersja
40
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-08-13 10:44:56
Podgląd
Wersja
41
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-08-13 14:31:35
Podgląd
Wersja
42
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-08-18 14:28:06
Podgląd
Wersja
43
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-20 08:03:50
Podgląd
Wersja
44
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-20 08:09:08
Podgląd
Wersja
45
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-10-20 08:11:42
Podgląd
Wersja
46
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:42:55
Podgląd
Wersja
47
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-13 11:30:56
Podgląd
Wersja
48
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-16 14:59:24
Podgląd
Wersja
49
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-16 15:02:20
Podgląd
Wersja
50
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-12-10 12:16:06
Podgląd
Wersja
51
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-20 11:17:59
Podgląd
Wersja
52
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-03-30 10:45:18
Podgląd
Wersja
53
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-03-30 10:58:44
Podgląd
Wersja
54
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-05-21 12:01:48
Podgląd
Wersja
55
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-05-21 12:06:24
Podgląd
Wersja
56
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-05-21 12:12:15
Podgląd
Wersja
57
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-05-21 12:14:48
Podgląd
Wersja
58
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-05-21 12:15:17
Podgląd
Wersja
59
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-06 09:34:27
Podgląd
Wersja
60
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-06 09:35:47
Podgląd
Wersja
61
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-06 11:31:28
Podgląd
Wersja
62
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-13 08:56:07
Podgląd
Wersja
63
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-10-13 09:15:13
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego