Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku Dylągówka – Szklary – koncepcja projektowa

Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w roku 2020 opracowana została koncepcja projektowa dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 odc. Szklary - Dynów”.

W koncepcji projektowej uwzględniony został wariant inwestycji obejmujący rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 po istniejącym śladzie oraz wariant:

- obejmujący budowę nowego odcinka drogi w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 878 i 877 w m. Dylągówka, o orientacyjnym przebiegu wskazanym na poniższym rysunku – wariant opisany został w koncepcji projektowej jako „alternatywny przebieg nr 1”;

Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej	nr 877  na odcinku Dylągówka – Szklary – koncepcja projektowa - „alternatywny przebieg nr 1”

Uzasadnienie dla wariantu budowy nowego odcinka drogi w obrębie skrzyżowania DW 878 i 877 w m. Dylągówka:
W stanie istniejącym pierwszeństwo ruchu na skrzyżowaniu DW 878 i DW 877 ustalone zostało na kierunku Rzeszów – Dynów, wlot DW 877 od strony Łańcuta jest wlotem podporządkowanym. Dodatkowo DW 877 za ww. skrzyżowaniem w m. Dylągówka przebiega w łuku o kącie zwrotu około 90° i małym promieniu, nie spełniającym wymogów obowiązujących przepisów. Taki stan niekorzystnie wpływa na płynność i bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu DW 878 i DW 877 oraz na ww. odcinku DW 877.

Budowa przebiegu alternatywnego w obrębie skrzyżowania DW 878 i DW 877 w m. Dylągówka poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu. Długość DW 877 zmniejszy się, a trasa dróg w obrębie skrzyżowania będzie poprowadzona w sposób płynny na kierunku o dominującym natężeniu ruchu tj. kierunku Rzeszów – Dynów, co również wpłynie korzystnie na przepustowość skrzyżowania (płynność ruchu) i obniży koszty transportowe. Na istniejącym odcinku drogi, zastąpionym przez nowy odcinek drogi, będzie odbywał się przede wszystkim ruch lokalny, ruch tranzytowy przebiegał będzie po nowym odcinku drogi.

- obejmujący budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 w obrębie serpentyn w m. Dylągówka, o orientacyjnym przebiegu wskazanym na poniższym rysunku – wariant opisany został w koncepcji projektowej jako „alternatywny przebieg nr 2”;

Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej	nr 877  na odcinku Dylągówka – Szklary – koncepcja projektowa - „alternatywny przebieg nr ”2

Uzasadnienie dla przebiegu alternatywnego DW 877 w obrębie serpentyn w m. Dylągówka:
W okresie zimowym, na istniejącym odcinku DW 877 przebiegającym na serpentynach w m. Dylągówka, zdarzają się sytuacje zablokowania DW 877 przez samochody ciężarowe z przyczepami / naczepami. Związane jest to z występującą okresowo śliskością nawierzchni jezdni oraz przebiegiem drogi na łukach o bardzo małym promieniu (serpentynach) i o stosunkowo dużym pochyleniu podłużnym.

Budowa alternatywnego przebiegu DW 877 pozwoli uniknąć sytuacji jej blokowania, ponieważ trasa DW 877 w tym przebiegu zostanie poprowadzona w sposób płynny, a w obrębie jezdni DW 877 zaplanowano budowę dodatkowego pasa do wyprzedzania. Dodatkowo długość DW 877 zmniejszy się, co również wpłynie korzystnie na płynność ruchu i obniży koszty transportowe.

Wskazane powyżej przebiegi alternatywne nr 1 i nr 2 drogi wojewódzkiej nr 877 zostały wybrane do dalszych prac projektowych. W związku z tym docelowy zakres przedmiotowej inwestycji obejmie budowę dróg we wskazanych powyżej alternatywnych przebiegach oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 877 po istniejącym śladzie na pozostałym odcinku pomiędzy m. Dylągówka a m. Szklary.

Opracowana koncepcja projektowa jest opracowaniem wstępnym, wskazującym lokalizację inwestycji oraz parametry techniczne dróg i wstępne rozwiązania techniczne. Na podstawie koncepcji projektowej dla wybranych wariantów opracowany zostanie projekt budowlany. Na dalszym etapie przygotowania inwestycji planowane jest również uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji tj.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na etapie opracowania projektu budowlanego rozwiązania techniczne zostaną uszczegółowione i dostosowane do warunków wskazanych m.in. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego też zaznacza się, że zakres zajętości terenu wskazany w koncepcji projektowej jest wstępny i może ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu) na etapie projektu budowlanego, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz.

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z opracowaniami wchodzącymi w skład koncepcji projektowej.
http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/lz7j595TtCsFHYq

Osobno poniżej zmieszczony został również link do zapoznania się z rysunkami planu sytuacyjnego, będącymi częścią opracowanego projektu koncepcyjnego.
Plan_sytuacyjny_DW877.zip


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 02-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.... czytaj dalej

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego