Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2021-04-26

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku Nowa Dęba – Nisko

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Etap projektu: Przygotowanie– opracowywanie dokumentacji projektowej budowlanej

Wykonawca dokumenatcji projektowej: ZDI Sp z o. o.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK77 w Nisku.

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: ok. 33 km

Lokalizacja projektu: gmina Nowa Dęba, gmina Majdan Królewski, gmina Bojanów, gmina Nisko

Zakres rzeczowy projektu

- rozbudowa  drogi do parametrów drogi klasy G i nośności 115 kN/oś

- budowa i przebudowa mostu na rzece Barcówka w Nisku oraz przepustów drogowych

- przebudowa  skrzyżowań z drogami innych kategorii

- przebudowa zjazdów

- budowa/przebudowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych

- budowa/przebudiowa zatok autobusowych

- budowa/przebudowa układu odwodnienia drogi

- budowa/przebudowa oświetlenia drogi

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR3/KR4

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej północnej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-04-26 14:02:08

Data modyfikacji: 2024-05-17 13:18:33

Wersja: 3

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-04-26 14:02:09
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2022-01-02 12:38:08
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego